Huren op basis van de leegstandswet

Als woonruimte bijvoorbeeld binnen korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt, is het voor de eigenaar vaak niet zinvol de ruimte op de gebruikelijke manier te verhuren. Om leegstand te voorkomen, is het wel mogelijk de ruimte aan u als een tijdelijke huurder te verhuren.

Het voordeel is dat u vaak tegen een veel goedkoper of gereduceerd tarief een woning tijdelijk kan bewonen. Ook kan dit een goede oplossing bieden indien u op de wachtlijst staat bij de woningbouwverenging en er voorlopig nog geen zicht is dat u in aanmerking komt voor een woning maar u wel een een dak boven uw hoofd nodig heeft.

In tegenstelling tot antikraak wonen, waarvoor geen minimumtermijn bestaat, is dat bij tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet wel het geval. Deze wet bepaalt namelijk dat de minimumtermijn voor tijdelijke verhuur 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan twee jaar of maximaal 5 jaar. Als er dus op basis van de leegstandswet wordt verhuurd is er sprake van tijdelijk (ver)huren.

Tijdelijk wonen kan gunstig zijn en voordelen bieden. Een voordeel is dat een en ander snel is geregeld en in verhouding vaak goedkoop. U heeft echter geen recht op huurbescherming en u kunt geen aanspraak maken op vervangende woonruimte. Indien het binnen onze mogelijkheden valt, zullen we u wel aan vervangende woonruimte proberen te helpen.

De Leegstandwet geeft de mogelijkheid om leegstaande woonruimte te verhuren. Daarvoor is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder kan de vergunning worden verlengd, maar de totale lengte van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar.

Hoe zit 't met de huurbescherming?

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn bijna alle huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel geldt een opzegtermijn van minimaal één maand voor de huurder en drie maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door.

Hoe wordt de prijs vastgesteld bij tijdelijke verhuur?

De huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingstelsel (puntensysteem). In de meeste gevallen wordt de huurprijs vervolgens aan de hand van een percentage (tussen de 40% en de 90 %) van de maximale huur bepaald.

Bron: VROM